Ons privacy statement
Deze Privacyverklaring is onderdeel van de Algemene voorwaarden van vacaturemakelaar.nl en Likewise.ly. Een aantal termen die in deze Privacyverklaring voorkomen worden uitgelegd in de Algemene voorwaarden.

Introductie
Wij nemen de privacyverklaring van onze Gebruikers zeer serieus en zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt de Privacyverklaring van Likewise.ly uiteengezet. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die wij via de Website en App verzamelen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen.

1 - Likewise.ly
Likewise.ly is een onderneming die een onlinedienst aanbiedt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot een online vacaturebank en als zodanig Werkzoekenden en Werkgevers met elkaar in contact brengt. Likewise.ly is gevestigd te (2984 AT) Ridderkerk aan de Kolenbranderstraat 10 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 70202044. De wijze van opslaan en het gebruik van jouw persoonsgegevens zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
2 - Verzamelde informatie
Account
De persoonsgegevens die wij verzamelen ten behoeve van jouw Account, worden slechts verzameld op grond van uw gegeven toestemming. Je dient een persoonlijk Account aan te maken om optimaal gebruik te kunnen maken van onze Dienst. Je wordt gevraagd bepaalde informatie over jezelf te verstrekken wanneer je een dergelijk Account creëert.

Wat willen wij van je weten?

Voor- en achternaam Jij wil ook weten wat de naam van je werkgever is. Toch?
                                                 
Adres en woonplaats
Het is wel zo makkelijk om direct banen te vinden in de buurt van jouw huis toch? Met het juiste adres presenteren wij direct banen in jouw omgeving.

Profielfoto Een leuke glimlach doet wonderen voor je sollicitatie en dan weet je nieuwe werkgever gelijk wie hij moet begroeten tijdens je sollicitatiegesprek.      

Telefoonnummer Soms is het handig als werkgevers je even kunnen bellen om een sollicitatiegesprek in te plannen. Daar hebben ze natuurlijk wel je telefoonnummer voor nodig.      

E-mailadres Wij gebruiken jouw e-mailadres om relevante banen met jou te delen, updates te geven over je sollicitaties en de laatste nieuwtjes met je te delen. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven meer? Uitschrijven is zo gebeurd via jouw Account of via de link onderaan de nieuwsbrieven.        

Geboortedatum Voor het gebruik van onze app moet je minimaal veertien jaar zijn. Daarvoor kun je best rondkomen van je zakgeld.                                                  

Werkervaring
Om te laten zien dat jij geschikt bent voor de functie kun je je werkervaring toevoegen aan je profiel.                                                  

Opleidingen Je mag best trots zijn op het afronden van je opleiding dus laat het zien in je profiel.                                                                    
Verwerking gegevens van bedrijven
De Verwerking van bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van bedrijven wordt uitgebreid beschreven in de Verwerkersovereenkomst.

Automatische Gegenereerde Informatie
Tijdens het gebruikmaken van onze Dienst verzamelen wij ook Automatische Gegenereerde Informatie over jouw surfgedrag. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres, het type pc, tablet of smartphone en het type browser waarvan je gebruik maakt alsmede “cookies”. Met deze informatie kunnen wij jou herkennen en jouw voorkeuren en instellingen onthouden zodat je gemakkelijk gebruik kunt maken van onze Dienst.

Profiel
Bij ons kun je geen cv te uploaden maar solliciteer je met een Profiel. Om te solliciteren is het heel gebruikelijk om je cv te versturen naar een Werkgever. Door gebruik te maken van onze app deel je automatisch jouw profiel (cv) met Werkgevers zodat zij kunnen bepalen of jij geschikt bent voor de functie. Maar maak je niet druk, het is voor Werkgevers verboden jouw cv te gebruiken voor commerciële doeleinde.

3 - Cookies

Bij uitvoering van onze Dienst deelt Likewise.ly cookies uit wanneer je onze Website bezoekt. Geen cookies om op te eten. Maar kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc. Dankzij onze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze Website gebruikt en hoe wij onze Website klantvriendelijker en beter kunnen maken.Om alle voordelen van onze Website te ervaren is het nodig dat je onze cookies accepteert. Heel simpel. Je kan onze cookiemelding accepteren die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze Website.Je kunt onze cookies en JavaScript uiteraard ook uitschakelen. Houd er dan welk rekening mee dat je geen of geen volledig gebruik kan maken van alle mogelijkheden van onze Dienst. Voor het uitschakelen van cookies hebben wij een aantal handleidingen voor jou verzameld:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Apple Safari (iOS)
Apple Safari (macOS)

4 - LinkedIn
Voor bepaalde webgebaseerde services of functies van onze Dienst is aanmelding via LinkedIn mogelijk. Sign In with LinkedIn is een service van LinkedIn Inc. (“LinkedIn”). Als je Sign In with LinkedIn gebruikt, worden gegevens die je indient, uitsluitend verwerkt en opgeslagen voor registratiedoeleinden en het (gedeeltelijk) invullen van jouw Profiel. Het gebruik van Sign In with LinkedIn is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van respectievelijk LinkedIn. Bij het gebruik van Sign In with LinkedIn worden jouw LinkedIn profiel en openbare gegevens die beschikbaar zijn op LinkedIn, overgedragen van LinkedIn naar Likewise.ly. Meer informatie over LinkedIn en het bijbehorende privacybeleid vind je hier.

Als je niet instemt met een dergelijke gegevensoverdracht, meldt jezelf dan aan via jouw Likewise.ly-account in plaats van via Sign In with Linkedin.

5 - Doeleinden verzamelde informatie
Likewise.ly gebruikt de over jouw verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden om:onze Dienst zo goed mogelijk aan jou te kunnen verlenen;jou de mogelijkheid te bieden een Account aan te maken;jou informatie te zenden over de werking van onze Dienst;jou informatie toe te zenden over de eigen, gelijksoortige diensten, van ons;geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en onze dienst te beveiligen;jou, indien je daar toestemming voor geeft berichten toe te zenden van onze partners;jouw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.Gebruik door Likewise.ly

Wij bieden een centrale vacaturesite, in de vorm van een Website en App, die het aanbod van Werkzoekenden en Werkgevers bij elkaar brengt. Om te zorgen dat wij alleen relevante Vacatures en Profielen kunnen tonen en dat de door jou geplaatste Vacatures en/of Profielen door relevante Werkzoekenden en/of Werkgevers worden gelezen, plaatsen wij delen van jouw persoonsgegevens op de Website en App. Sommige persoonsgegevens worden meegenomen in ons zoeksysteem waarmee wij berekenen of er een match bestaat tussen de partij die een Vacature en/of Profiel heeft geplaatst en de Werkzoekende en/of Werkgever.Wij willen jou op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze Dienst. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update zullen wij dat met jou delen. Ook kunnen wij jou op de hoogte houden van acties die door ons zijn georganiseerd. Eens in de zoveel tijd kun je hierover een bericht van ons verwachten. Wil je geen berichten over onze Dienst ontvangen? Geen probleem, meld je af via dit mailadres hello@likewise.ly. Ook gegeven wij in elk afzonderlijk bericht de mogelijk om af te melden. Houd in dat geval wel goed de Website en App in de gaten zodat jij weet wanneer een nieuwe update of uitbreiding is.Gebruik door derden

Zonder jouw nadrukkelijke toestemming zullen wij jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (zoals reclame). Wij kunnen jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze Dienst aan jou (bijvoorbeeld door jouw gegevens met potentiële Werkgevers te delen of aan een credit card maatschappij als je een betaling doet) en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegenereerde Informatie met uitsluiting van jouw IP-adres). Ook kunnen wij jouw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk vinden ter bescherming van onze eigen rechten.Wij wijzen jou er verder op dat derden van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen die je zelf op het openbare gedeelte van de Website en App plaatst. Ook kunnen door jou op de Website en App geplaatste gegevens door externe websites, als zoekmachines, worden geïndexeerd. Wij hebben geen controle over en zijn niet aansprakelijke voor de wijze waarop deze derden met jouw persoonsgegevens omgaan.Google Analytics en Google Firebase

Wij gebruiken Google Analytics en Google Firebase, webanalyse-services die worden aanboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics en Google Firebase maken gebruik van de bovengenoemde cookies om ons te helpen analyseren hoe jij van de Diensten gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op server in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe jij de Website en App gebruikt, rapporten over de website- en appactiviteit op te stellen voor ons en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals beschreven in paragraaf drie (3).

6 - Bescherming van persoonlijke informatie
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.Wij hebben onze Website en App zodanig beveiligd dat deze omgevingen zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen zijn. Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging kan je herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL van jouw browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje. Indien je twee keer klikt op het slotje, kun je controleren of je veilig contact hebt met de Website.Wij kunnen echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door ons getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken. Ook wijzen wij jou erop dat de door jou met behulp van de Dienst openbaar gemaakte Content door derden zal worden bekeken en gebruikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden jouw persoonsgegevens nooit voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

7 - Overdracht van de onderneming
Als wij verder groeien, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat wij fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.

8 - Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie
Omdat wij gebruik maken van Google Analytics, zoals beschreven in paragraaf 5, geven wij persoonsgegevens van jou door aan de Verenigde Staten. Het feit dat Google is aangesloten bij het Safe Harbour-programma betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

9 - Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

10 - Kennisneming en verbetering van persoonsgegevens
In jouw Account kun je altijd eigen persoonsgegevens bekijken en wijzigen. Indien je wilt weten welke gegevens wij naast de gegevens uit jouw Account over jou hebben vastgelegd, kun je contact opnemen met info@likewise.ly. Wij zullen ten minste binnen vier weken aan jou laten weten of wij persoonsgegevens over jou verwerken. Indien dit het geval is, sturen wij jou tevens een volledig overzicht van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken.Je kunt ons aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij zullen ten minste binnen vier (4) weken laten weten of, dan wel in hoeverre, wij aan het verzoek zullen voldoen. Je hebt het recht hierover een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

11 - Verantwoordelijkheid van Likewise.ly
Onze Dienst kan hyperlinks bevatten waarmee je onze Dienst verlaat en op websites van derden partijen terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar gelinkt wordt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring policy van toepassing is. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website en App zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

12 - Privacyverklaring wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan gewijzigd worden. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website en App.

13 - Vragen
Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring dan kun je een e-mail sturen naar info@likewise.ly.

Heb je een vraag?
Wij staan voor je klaar

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.